de Plus van Octoplus

de ‘PLUS’ van OCTOPLUS staat voor de meerwaarde die wij u bieden

PLUS =

 uw focus op de essentie van uw kernactiviteiten
 opvang piekmomenten 
 overbrugging wanneer een personeelslid onverwachts wegvalt 
 projectmatig of adhoc voor lange of korte opdrachten
 vanuit thuiskantoor of uw werkplek
 advies over de efficiëntie van uw werkomgeving
 klankbord dat meedenkt en adviseert
 flexibel in werkuren en tijdsbesteding wanneer u wilt vanaf 0.5 dag per week
 projectmatig voor lange of korte opdrachten
 kwaliteit en betrouwbaarheid na jarenlange expertise
 één contactpersoon
Financieel voordeel

 geen vaste loonkost en sociale bijdragen zoals bij een werknemer in dienst
 geen werkgeversrisico
 geen verrassingen : u weet exact wat u gaat betalen na analyse van de opdracht.
 geen overheadkosten