aan de slag bij...

SCHOOLMAKERS | facturatie & administratie

TOERISME VLAANDEREN | algemene ondersteuning op Dienst Kwaliteit hotels & gidsenwerking

THE MAJIN FOUNDATION | algemene ondersteuning, opzetten database, voorbereiding events

DEBRABANDER | algemene admin, preventieadviseur

iSENCIA | algemene administratie

HRD ACADEMY | aanpassingen website, verwerkingen evaluaties & attesten

KINDERTALENTENFLUISTERAAR | voorbereiding event, opvolging inschrijvingen

LEVUUR/KANSSA | voorbereidende boekhouding & facturatie

LIVINGSYSTEMS | facturatie

VAKANTIEPARTICIPATIE (Toer. Vl) | bemiddelen vakanties | analyse procesflow

SAMMAN | algemeen secretariaat | facturatie | voorbereiding & verslaggeving meetings

JM BELGIUM | research marketing

PIRAMIDE CONSULTING | research headhunting

ZESTCOACHING | algemene ondersteuning